en

Company Profile


Autocomp Management Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Spółka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami standardu AQAP 2110:2009 i normy ISO 9001:2008.Posiada Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:- wytwarzania i obrotu bronią i amunicją- wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymSpecjalnością Autocomp Management jest projektowanie, wykonawstwo i integracja systemów:- wojskowych (lądowych i morskich)- sterowania:> urządzeniami automatyki przemysłowej> urządzeniami strzelnic wojskowych i cywilnych> jednostkami pływającymi- łączności bezprzewodowej i przewodowej oraz zarządzania łącznościąsymulatorów i trenażerów- zbierania i obróbki danych pomiarowych- hydroakustycznych- ochrony życia i mienia- automatyki przemysłowej opartych o produkty firmy Danfoss a szczególnie:> sterowanie urządzeniami napędowymi z zastosowaniem przetwornic częstotliwości (falowników)> pomiary przepływu różnych mediów a w szczególności pary wodnej> pomiary różnych wielkości fizycznych- stanowisk naukowo dydaktycznych dla szkół wyższych- specjalizowanych sterowników graficznych

Reviews

  • Global Tech Help