en

Company Profile


MUSI Rzeszów Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

Category
Name
Contact Number

Company Profile

- Fizyczna i techniczna ochrona mienia.- Instalacja i konserwacja systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.- Monitoring elektroniczny obiektów, monitoring wizyjny.- Usługi porządkowe w obiektach i terenach zewnętrznych.- Hurtowa sprzedaż środków czystości.- Usługi poligraficzne, archiwistyczne i certyfikowane niszczenie dokumentów.- Usługi w zakresie BHP.- Produkcja mebli biurowych i ogrodowych.Koszenie i odśnieżanie.- Wynajem pomieszczeń użytkowych ( biurowo - magazynowych).- Roboty instalacyjne - wewnętrzne, elektryczne.

Reviews

  • Global Tech Help