en

Company Profile


Inwemer System Sp. z o.o. Dział Handlowy

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Zakład Pracy Chronionej: prowadzimy kompleksoweusługi porządkowe, sprzątanie w zakładach pracy,bankach. Inne prace zlecone. Szkolenie z technologii sprzątania i obsługa BHP. Usługi ochrony osób i mienia, usługi pracy tymczasowej.