en

Company Profile


POLCONSULT Sp. z o. o. Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Projektowanie:- lotnisk (pole wzlotów, infrastruktura, obiekty, wyposażenie technologiczne)- lądowisk oraz miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych (w tym lotnisk i lądowisk dla helikopterów na obiektach kubaturowych)- infrastruktury technicznej lotnisk- systemów świetlnych i radiowych pomocy nawigacyjnych- obiektów kubaturowych na lotniskach (w tym dworce pasażerskie, dworce cargo, inne obiekty technologiczne lotniksa)- obiektów i wyposażenia lotnisk cywilno-wojskowych- obiektów użyteczności publicznej- dróg, ulic, parkingów- dokumentacja rejestracyjna lotnisk, lądowisk, miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych (w tym plany generalne lotnisk, plany ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotnisk, mapy hałasowe, wyznaczanie części lotniczej lotnisk etc.)- operaty ochrony środowiska dla lotnisk, lądowisk, obiektów i urządzeń radionawigacyjnych na terenie i poza granicami lotnisk i lądowisk.

Reviews

  • Global Tech Help