en

Company Profile


Firma Prywatna ZAWOREK Zbigniew Taranowicz

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest kompleksowe wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz deszczowych dla potrzeb budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Zajmujemy się również wykonywaniem instalacji sanitarnych wewnątrz budynków, a także instalacjami związanymi z techniką grzewczą.

Reviews

  • Global Tech Help