en

Company Profile


RIKO, d.o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Dejavnosti podjetja so tehnološki inženiring, inženiring na področju energetike, okoljevarstveni inženiring, inženiring na področju logističnih sistemov in gradbeni inženiring. Udejanjanje globalnega projektnega managementa je ključna naloga podjetja Riko d.o.o. Naročnikom dobavlja tehnološko opremo za najrazličnejše vrste industrije in vodi projekte na ključ od zasnove do izvedbe na področju industrijskega inženiringa, gradbeništva, transportnih in skladiščnih sistemov, energetike in ekologije.

Reviews

  • Global Tech Help