en

Company Profile


Q - TEST plus, spol. s r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Kalibrácia váh, závaží, odmerného skla malých objemov, stolných refraktometrov, deformačných a číslicových tlakomerov, prevodníkov tlaku, teplomerov, tepelného poľa termostatov; príprava, rekonštrukcia a posudzovanie spôsobilosti laboratórií pre výkon ich činnosti v zmysle kritérií stanovených normami; pomoc pri zavádzaní TQM; poradenstvo a posudzovanie úrovne riadenia kvality; marketing a manažérstvo pre oblasť metrológie, normalizácie, skúšobníctva a starostlivosti o kvalitu; sprostredkovanie a zabezpečovanie certifikácie výrobkov, systémov riadenia a personálu

Reviews

  • Global Tech Help