en

Company Profile


CEIT Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Nový integrovaný knižničný systém v prostredí Windows, kompatibilný so systémom MASK, podporujúci štandardy MARC21, AACR2, ISBD

Reviews

  • Global Tech Help