en

Company Profile


VYFAKO, spol. s r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov; inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia; predaj tovarov a výrobkov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v podnikoch; systémy kontajnerizácie od návrhu po dodávku

Reviews

  • Global Tech Help