en

Company Profile


Contact Trade Centre, s.r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Organizácia výstav, veľtrhov a workshopov, vypracovanie scenáru, grafické návrhy prezentácie a firemných materiálov; reklamný a propagačný servis: návrh a zrealizovanie reklamnej a mediálnej kampane, propagačných materiálov, reklamných letákov, brožúr, katalógov; organizovanie kongresov, konferencií, sympózií, zabezpečenie školení a odborných školiteľov, tvorba pozvánok, pozvanie hostí, účasť médií, prenájom techniky, catering, doprava; organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí: recepcie, rauty, koktail party, koncerty, divadelné predstavenia, plesy, športové dni; realitné a investičné služby: kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností na domácom trhu i v zahraničí; oceňovanie majetku a právne služby, vypracovanie zmlúv; obchod: zastupovanie domácich a zahraničných firiem, vyhľadávanie obchodných partnerov, komodít a trhov, sprostredkovanie obchodov, odborné poradenstvo

Reviews

  • Global Tech Help