en

Company Profile


MaM multimedia, s.r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Vypracovanie grafických návrhov, sadzba publikácií a kníh, tlač; tvorba webovských stránok, e-obchodov, databázových a intranet aplikácií; tvorba a vydávanie CD titulov; multimediálne CD; tvorba animácií a videa; pripojenie na internet; internetové a počítačové poradenstvo a školenia

Reviews

  • Global Tech Help