en

Company Profile


MCST, a.s.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Projektová príprava a realizácia telekomunikačných systémov; predaj, inštalácia a servis pobočkových telefónnych ústrední, koncových telekomunikačných zariadení vrátane prvkov dátovej komunikácie pre integrované komunikačné systémy; projektovanie a realizácie káblových rozvodov

Reviews

  • Global Tech Help