en

Company Profile


MARBER, spol. s r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Výroba: elektromerové rozvádzače, rozvádzačové skrine, skriňové rozvádzače, nástenné rozvádzače; služby: elekrické prípojky NN a VN do 22kV v objektoch triedy A a B, vonkajšie káblové a vzdušné elektrické rozvody NN a VN do 22kV, NN rozvodne, trafostanice a transformátory, vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie všetkých druhov objektov (priemyselné a poľnohospodárske, podnikateľské, špeciálne pracoviská, kultúrne stavby, administratívne budovy, rodinné domy a pod.), osvetlenie interériov a exteriérov, bleskozvodné ochrany objektov (pasívne a aktívne), slaboprúdové rozvody a dorozumievacie zariadenia, zabezpečovacie systémy, meranie a regulácia, automatizácia, kompletizácia strojov, regulované a iné motorické pohony, kompresorové stanice, dodávka a montáž NN a VN rozvádzačov(vlastná certifikovaná výroba NN rozvádzačov), protipožiarne nátery a prepážky

Reviews

  • Global Tech Help