en

Company Profile


ELMES SK, s.r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Dodávky špičkovej bezpečnostnej techniky -systémy pre overovanie pravosti dokumentov (videospektrálny komparátor, videomikroskop, Romanov spektrometer); systémy pre kontrolu poštových zásielok a röntgenové systémy pre kontrolu príručnej batožiny a balíkov; detektory kovov - ručné a rámové; detektory výbušnín a drog - stolné, prenosné a rámové; daktyloskopické systémy pre zviditeľnenie odtlačkov prstov, ich záznam a spracovanie

Reviews

  • Global Tech Help