en

Company Profile


ZV - TEST, s.r.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Autorizovaná skúšobňa a akreditované skúšobné laboratórium; homologizačné pracovisko (skúšky na schvaľovanie technickej spôsobilosti súčastí, výstroja a výbavy vozdiel; udeľovanie značky zhodnosti typu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy); prideľovanie WMI a VIN kódov vozidiel vyrábaných na Slovensku

Reviews

  • Global Tech Help