en

Company Profile


Projbud Sp. z o.o. Sp.k.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Kompleksowe projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i ochrony środowiska. Wykonawstwo robót z zakresu ochrony środowiska: rekultywacja terenów zdegradowanych, zagospodarowanie odpadów z elektrowni. Badania geologiczne, ocena oddziaływania na środowisko, zastępstwo inwestycyjne.

Reviews

  • Global Tech Help