en

Company Profile


Kompens PPHU

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Usługi: analiza gospodarki mocą bierną, projekt i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej w zakładowych sieciach zasilających, remonty i modernizacje istniejących baterii kondensatorowych.Produkcja i montaż nowej generacji automatycznych baterii kondensatorowych, produkcja szaf sterowniczo-rozdzielczych w konstrukcjach nowej generacji.Dystrybucja materiałów i urządzeń dla potrzeb kompensacji mocy biernej.

Reviews

  • Global Tech Help