en

Company Profile


Alchem Grupa Sp. z o.o. Odczynniki Chemiczne i Szkło Laboratoryjne

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Oferujemy: odczynniki chemiczne, szkło i porcelanę laboratoryjną, wyroby laboratoryjne z tworzyw sztucznych, diagnostykę medyczną, odczynniki dla farmacji, odważniki analityczne, sprzęt do filtracji, wykrywacze rurkowe gazów, zestawy do oznaczania jonów, wskaźniki i barwniki mikroskopowe, papierki ph (w pełnej i zawężonej skali), papierki indykatorowe bez skali barwnej, sprzęt kontrolno-pomiarowy, meble laboratoryjne.

Reviews

  • Global Tech Help