en

Company Profile


Form-Pat Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Przemysłowe urządzenia do ochrony środowiska i magazynowania.1. Instalacje do czyszczenia ścieków przemysłowych,2. Prasy do prasowania odpadów lakierniczych,3. Neutralizacja uciażliwych zapachów,4. Technologia redukcji odpadów kuchennych,5. Urządzenia do wysokiego magazynowania - PATERNOSTER - transporter rolkowy, regał obrotowy,6. Systemy odzysku rozpuszczalników,7. Utylizacja gazu ze składowisk.

Reviews

  • Global Tech Help