en

Company Profile


Elektronika SA Oddział Łódź; Technika Chłodnicza i Klimatyzacja

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Dystrybucja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych: agregaty skraplające, agregaty wielosprężarkowe, sprężarki tłokowe, spiralne), wymienniki ciepła, skraplacze, chłodnice, parowniki, czynniki chłodnicze (freony), klimatyzatory, rury miedziane, złączki miedziane, automatyka chłodnicza, agregaty wody lodowej, chillery, wytwórnice wody lodowej.

Reviews

  • Global Tech Help