en

Company Profile


Jokiel S.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe; Henryk Jokiel, Grzegorz Jokiel

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Jesteśmy producentem obudów metalowych, rozdzielnic, baterii, kondensatorów.Wykonuję: rozdzielnie elektryczne SN,NN, złącza i szafki kablowe w obudowach metalowych, aluminiowych, estradowych i szfki oświetlenia ulicznego i baterie kondensatorów.

Reviews

  • Global Tech Help