en

Company Profile


Elikopol BK Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Dystrybutor materiałów geosyntetycznych: geosiatki i geotkaniny poliestrowe, poliwinyloalkoholowe i polipropylenowe, geomaty, geowłókniny, geokompozyty.

Reviews

  • Global Tech Help