en

Company Profile


Profil Sp. z o.o. Biuro Usług Architektonicznych

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Wykonujemy :- projekty architektoniczne i wielobranżowe domów mieszkalnych, obiektów handlowo – usługowych, przemysłowych, biurowych oraz użyteczności publicznej- projekty remontów, termorenowacji, adaptacji i rewaloryzacji obiektów budowlanych, w tym podlegających ochronie konserwatorskiej- przygotowanie realizacji inwestycji- oceny i ekspertyzy budowlane- nadzory: autorskie, inwestorskie oraz konserwatorskie- wizualizacje komputerowe

Reviews

  • Global Tech Help