en

Company Profile


Mostar Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Zakres działalności;- budowa i remonty obiektów mostowych,- budowa i remonty obiektów kubaturowych,- roboty drogowe,- roboty hydrotechniczne,- kolektory sanitarne i obiekty z zakresu ochrony środowiska,- magistrale ciepłownicze,- wykonawstwo konstrukcji stalowych.

Reviews

  • Global Tech Help