en

Company Profile


PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji; Automotive Industry Institute

Category
Name
Contact Number

Company Profile

* BADANIA, TESTY, HOMOLOGACJA, CERTYFIKACJA, KONSTRUKCJA.Wyroby badane i/lub certyfikowane w PIMOT są ważne na terytorium UE i mogą być nabywane przez jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Reviews

  • Global Tech Help