en

Company Profile


Delta SA

Category
Name
Street Address
Contact Number

Company Profile

Wykonujemy drogi, ulice, place, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe o standardowych konstrukcjach, a także estetyczne nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.Projektujemy i urządzamy tereny zielone, parki, miejsca rekreacji miejskiej.Wykonujemy specjalistyczne roboty ziemne i rozbiórkowe