en

Company Profile


ELEKTRA sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Category
Name
Contact Number

Company Profile

linie elektryczne, linie napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe, elektra, Podstawowym profilem działalności naszej Firmy jest wykonawstwo w branży energetycznej: 1. Budowa linii napowietrznych WN, SN i nn 2. Budowa linii kablowych SN i nn 3. Budowa stacji transformatorowych 4. Budowa linii napowietrzno - kablowych oświetlenia drogowego 5. Projektowanie 6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 7. Wycinka drzew pod liniami energetycznymi linie elektryczne, linie napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe, elektra, a ponad to: 1. Montaż i stawianie wież łączności trakingowej i telefonii komórkowej 2. Budowa linii światłowodowych 3. Budowa wodociągów wiejskich Przedsiębiorstwo nasze realizuje zlecenia: • Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu • Zakładu Energetycznego Wrocław • Zakładu Energetycznego Legnica • Polskich Sieci Energetycznych w Warszawie • Polkomtelu S.A. w Warszawie • Urzędów Miast i Gmin oraz inwestorów prywatnych. Gwarancją dobrego wykonania zleceń są zatrudnieni wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy oraz kadra kierownicza. transformatorowe, elektra,

Reviews

  • Global Tech Help