en

Company Profile


Infra-Port Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Działalność w zakresie budowy, remontów i eksploatacji budynków, sieci drogowej, sieci elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci CO oraz odbioru ze statków odpoadów olejowych, stałych i ścieków.