en

Company Profile


Miedzik Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Od 2004 roku następowała stopniowa zmiana podstawowego profilu działalności firmy z usług na sprzedaż towarów oraz obsługę dużych zadań inwestorskich w funkcji koordynacji zadań firm podwykonawczych.

Reviews

  • Global Tech Help