en

Company Profile


Pekum Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Regulacja rzek, budowa zbiorników małej retencji. Budowa i rekultywacja wysypisk śmieci, odpadów komunalnych i przemysłowych.Budowa: sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków.

Reviews

  • Global Tech Help