en

Company Profile


BT Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Podstawow± zasad± naszej działalno¶ci szkoleniowej jest mała liczebno¶ć grup sprzyjaj±ca aktywnemu uczestnictwu, profesjonalizm wykładowców podlegaj±cych bież±cej ocenie słuchaczy oraz dbało¶ć o stronę techniczn± i niebanaln± oprawę czasu wolnego.

Reviews

  • Global Tech Help