en

Company Profile


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych: medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych. Unieszkodliwianie przez składowanie odpadów niebezpiecznych.Neutralizacja odpadów ciekłych. Odzysk odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych ADR.