en

Company Profile


PRD-M Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Budowa, modernizacja, remonty dróg, ulic i placów. Poziome i pionowe oznakowanie dróg, ulic i placów, produkcja masy mineralno - bitumicznej. Zimowe utrzymanie dróg.

Reviews

  • Global Tech Help