en

Company Profile


Ecotech Sp. z o.o. Sp.k

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Oferujemy:- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie biologicznych i chemicznych oczyszczalni ścieków (KA/FR);- dobór, dostawa i rozruch tłoczni ścieków Awalift, STRATE;- modernizacja i przebudowa istniejących jednostek;- prace budowlano-montażowe budynków;- infrastruktura i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne;- projektowanie, instalacja oświetlenie zewnętrznego i wewnętrznego, linii podtrzymania zasilania i instalacje odgromowe;- automatyzacja instalacji przemysłowych;- monitoring systemów automatyki przemysłowej, programowanie sterowników PLC i systemy wizualizacji;- serwis

Reviews

  • Global Tech Help