en

Company Profile


Podlaska IGB Bielik

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Podlaska IGB Bielik działa na podstawie Statutu. Wykonuje zadania publiczne wykonywane wcześniej przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Reviews

  • Global Tech Help