en

Company Profile


Archeon Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Usługi Archiwalne

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Usługi Archiwalne Lech M±dry oferuje usługi archiwizacyjne jednostkom organizacyjnym, na które Ustawa z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z dalszymi zmianami oraz obowi±zuj±ce akty prawne nakładaj± powinno¶ć gromadzenia i przechowywania dokumentacji aktowej.

Reviews

  • Global Tech Help