en

Company Profile


Ośrodek Usług Inżynierskich Staand Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Roboty hydrotechniczne śródlądowe: regulacje rzek, remonty istniejących budowli, budowa tam i opasek brzegowych, budowa umocnień brzegowych i umocnień dna. Wykonawstwo ścian oporowych, wałów i nasypów, ścian dźwiękochłonnych, przyczółków mostowych. Odwodnienie oraz osuszanie budowli i budynków.

Reviews

  • Global Tech Help