en

Company Profile


Elektrownia Wschód SA Towarzystwo Inwestycyjne

Category
Name
Contact Number

Company Profile

"O Nas Firma powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim. Od 2004 r. prowadzimy działalność w zakresie przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną na podstawie koncesji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Aktualnosci 16 grudnia 2011 Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla energii elektrycznej. Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych Bxx oraz Cxx została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółki Nr 01/12/2011 z dnia 16.12.2011 r. (rok 2012) Aktualnosci Towarzystwo Inwestycyjne ""Elektrownia - Wschód"" S.A ul.Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin Numer KRS: 0000024387 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kapitał Zakładowy: 500.000 zł NIP: 712-23-53-855 Regon: 430907543 tel. (81) 749-20-41 fax (81) 749-20-50 © Towarzystwo Inwestycyjne ""Elektrownia - Wschód"" S.A."

Reviews

  • Global Tech Help