en

Company Profile


Zakład Melioracyjno-Budowlany WIR Wiesław Młynarczyk Ryszard Biedroń Sp. j.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Usługi w zakresie robót hydrotechnicznych, wodno-melioracyjnych, drogowych, budowy wałów przeciwpowodziowych oraz likwidacji osuwisk.

Reviews

  • Global Tech Help