en

Company Profile


Bio-Ecology Services Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Działania w zakresie ochrony środowiska oparte głównie na stosowaniu biotechnologii, która pozwala osiągnąć efekty nie możliwe do uzyskania metodami mechanicznymi, czy chemicznymi. Technologie stosowane wdrażane są z powodzeniem w oczyszczalniach do poprawy parametrów ścieków oczyszczonych i zmniejszania ilości osądów, do likwidacji odorów, biodegradacji lagun osadowych, gnojowicy oraz zlewisk nieczystości, do likwidacji odpadów tłuszczowych, kompostowania oraz usuwania węglowodorów z ziemi.Projekty modernizacji oczyszczalni ścieków, rekultywacji zanieczyszczonych terenów.

Reviews

  • Global Tech Help