en

Company Profile


CityPress Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Dynamiczny wzrost sprzedaży samoobsługowej na świecie, rozwój tej formy dystrybucji w naszym kraju oraz rosnąca konkurencja na rynku prasy skłoniły nas do podjęcia działań mających na celu uruchomienie nowatorskiej na polskim rynku formy sprzedaży prasy przy wykorzystaniu maszyn vendingowych.

Reviews

  • Global Tech Help