en

Company Profile


M-G Sp.j. Mrożek Gzyl

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Automatyzacja:- węzłów betoniarskich- kompletnych lini do produkcji elementów betonowych tj.kostki brukowej, krawężników, obrzeży itp.- wibropras wraz z urządzeniami przyległymi tj. transport i magazyn bretów, wieże rozładowcze i załadowcze (tzw. strona mokra i strona sucha)- suszarni komorowych- transport wyrobów "do" oraz "z" suszarni- pieców do wypału ceramiki budowlanej- chwytaków układkowych tj. urządzeń pakujących wyroby na paletach- owijarek do foliownia gotowych paletBranża elektryczna:- wykonywanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych w budynkach, halach, obiektach przemysłowych- wykonywanie instalacji alarmowych- wykonywanie sieci strukturalnych- wykonywanie instalacji telewizji dozorowej- wykonywanie badań elektrycznych niezbędnych do bezpiecznego działania instalacji, tj.: skuteczności zerowania, stanu izolacji przewodów, doboru i badania wyłączników różnicowoprądowych

Reviews

  • Global Tech Help