en

Company Profile


Beskidzkie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Nasza firma jest wła¶nie jednostk± zajmuj±c± się organizacj± zagospodarowania i samym zagospodarowaniem, recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych wycofanych z użycia.

Reviews

  • Global Tech Help