en

Company Profile


ECO-CARS Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

ECO-cars zajmuje się przede wszystkim:- Recyklingiem pojazdów- Przetwarzaniem kabli oraz zużytego sprzętu RTV i AGD- Koordynowaniem sieci recyklingu pojazdów w kraju- Zapewnieniem sieci recyklingu pojazdów dla Wprowadzających- Skupem złomu - podstawiamy kontenery-Doradztwem do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA)- Odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych w procesach produkcyjnych i poprodukcyjnych- Odbieramy do recyklingu surowce wtórne- Wyposażamy bezpłatnie w worki, pojemniki, bądź kontenery do gromadzenia surowców wtórnych- Zapewniamy odbiór substancji i surowców w określonych terminach, lub po powiadomieniu telefonicznym- Gwarantujemy szybki czas reakcji- Wdrażamy Programy Selektywnej Zbiórki Odpadów- Każdorazowo wystawiamy kartę przekazania odpadów- Sprzedajemy używane części samochodowe- Odbieramy wszystkie rodzaje zużytych baterii

Reviews

  • Global Tech Help