en

Company Profile


Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne:- Odzysk odpadów komunalnych i opakowaniowych na linii sortowniczej- Odzysk odpadów wielkogabarytowych- Eksploatacja składowiska odpadów- Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych oraz baterii- Odzysk odpadów EPS (styropian)

Reviews

  • Global Tech Help