en

Company Profile


Molbud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Przedsiębiorstwo Budowlane Molbud jest generalnym wykonawc±: budynków mieszkalnych jedno i wielo - rodzinnych wraz z infrastruktur± zewnętrzn±, budynków przemysłowych i magazynowych, kompleksów biurowych oraz obiektów użyteczno¶ci publicznej.

Reviews

  • Global Tech Help