en

Company Profile


Aparatura Pomiarowa Kwant; Bogdan Niewczas Sp.j.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

# Modernizacje kotłów i palenisk przemysłowych w celu optymalizacji spalania i redukcji emisji NOx do ultra niskich poziomów (poniżej 200 mg/Nm3 ) z gwarancją optymalnej sprawności kotła, wymaganego poziomu %C w popiele, dopuszczalnego stężenia amoniaku w popiele, minimalizując zjawiska korozji i szlakowania.# Diagnostykę i optymalizację procesu spalania na istniejących kotłach i paleniskach.# Pomiary rozpływu pyłu węglowego z młynów do poszczególnych palników kotła

Reviews

  • Global Tech Help