en

Company Profile


Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Przedmiotem działania Spółki jest:-produkcja wody i jej dostawa do odbiorców,-odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ich unieszkodliwianie w miejskiej oczyszczalni ścieków,-produkcja energii cieplnej i ciepłej wody oraz ich dostawa do odbiorców,-oczyszczanie miasta, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ich unieszkodliwianie na wysypisku śmieci zlokalizowanym poza granicami miasta i w miejskiej oczyszczalni ścieków.

Reviews

  • Global Tech Help