en

Company Profile


Stocznia PARSĘTA S.c. Tomasz Jawdyk & Marek Cieślak

Category
Name
Contact Number

Company Profile

-budowa statków do 30m długości-kompleksowe remonty i modernizacje-remont desek trałowych-budowa dyszy Korta-budowa wind trałowych, pomocniczych oraz wind sieciowych-dokonanie oględzin podwodzia bez konieczności dokowania

Reviews

  • Global Tech Help