en

Company Profile


Elwoj Tomasz Wojnar

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Wykonujemy : - instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (przyłącza do obiektów, linie kablowe, układy automatyki, sterowania, inne) - kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych (ochrony przeciw-porażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemień, oświetlenia elektrycznego i innych)

Reviews

  • Global Tech Help